Parquet, instal·lacions

d'exterior i ...

08650 Sallent

696.62.99.72

93.533.01.83

info@profussa.com

 

Cuadro de texto: Profussa es una empresa jove creada per gent amb molta experiència i profesionalitat. Això ens ha permès poder oferir als nostres clients un ventall de productes a l'alçada d'una empresa consolidada en el mercat.
Oferim una diversitat de productes, que van des del parquet clàssic encolat fins al més novedós dels parquets sintètics flotants, passant per els multicapa flotants i tarimes macisses clavades, o flotants.
Igualment, oferim tarimes d'exterior, falsos sotres decoratius o per càrrega, pèrgoles, ventalles, disseny de jardins i/o terrasses, ...