Parquet, instalˇlacions

d'exterior i ...

08650 Sallent

696.62.99.72

93.533.01.83

info@profussa.com

 

Cuadro de texto: Profussa és una empresa jove creada l'any 2005, per poder oferir als nostres clients materials de primera qualitat a un preu competitiu.
Profussa estā situada a la Catalunya Central, de tal manera que aconseguim arribar a tot Catalunya. Aixō ens permet poder atendre a tots els nostres clients de forma personalitzada i en persona, portant mostres del que s'ens demana, a la primera visita que fem.
A Profussa ens interessa molt l'eficācia i rapidesa, tant en les instalˇlacions, com a l'hora de presentar un pressupost. Som capaįos de realitzar un pressupost abans de 24 hores des de la visita a obra i iniciar-la amb un període aproximat de 10 dies des de la seva acceptaciķ.
Grācies a l'eficācia i competitivitat dels nostres instalˇladors, ens comprometem a una garantía de la instalˇlaciķ d'un any, de tal manera que els petits inconvenients que puguin sorgir degut a la mateixa, es repararan sense cap cārreg per al consumidor. Igualment, els materials amb els que treballem posseixen una garantia per escrit directament de fābrica de entre 10 i 30 anys depenent del fabricant i el model.